top of page
Tak Olandsbyggarna 2.jpg

Takomläggning Gimo

Taket är en av de viktigaste delarna på en fastighet, men också en av de delar som får utstå mest slitage från väder och vind. Om man inte tar hand om taket så kan det leda till slitage och fuktskador som också kan påverka resten av fastigheten. Så det är otroligt viktigt att man med jämna mellanrum inspekterar taket för att se om det behöver repaeras eller bytas ut. Det finns ett par saker man kan hålla utkik efter för att se om det är dags att göra en takomläggning. Om man hittar bucklor eller sprickor så kan det vara ett tecken på slitage. Försvagade takpannor och vattenfläckar på innerväggarna är också ett vanligt tecken på att det är dags att byta tak. Vi på Olandsbyggarna hjälper dig gärna att ta reda på om din fastighet behöver en takomläggning i Gimo.

 

En takomläggning brukar oftast innebära en väldigt stor kostnad. Men det kan också vara nödvändigt för att skydda ditt hem från väder och vind och för att förhindra ännu större kostnader som det kan innebära om taket blir ännu mer skadat. En fördel med ett nytt tak är att det skulle kunna innebära en bättre energieffektivitet som kan öka värdet på huset men framför allt livslängden.

Om inget annat har kontrakterats så är du som beställer arbetet som kallas för byggherre. Det är byggherrens uppgift att säkerställa att byggprojektet uppfyller de nödvändiga kraven, detta inkluderar även säkerheten. Vi på Olandsbyggarna bygger alltid med godkända byggnadsställningar när vi utför takomläggning i Gimo!

Behöver man bygglov för en takomläggning?

vanligtvis så brukar man bara behöva ansöka om bygglov om man planerar att byta till ett tak med en ny design som t.ex ny färg eller annat mönster. Men för att vara på den säkra sidan så rekommenderar vi alltid att man tar kontakt med kommunen man bor i för att se vad det är som gäller. Då får man all information man behöver gällande regler och eventuella tillstånd.

 

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi kan hjälpa dig med en takomläggning i Gimo så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss för att boka in ett gratis hembesök

Vi använder alltid godkända byggnadsställningar!

bottom of page