top of page
IMG_8117.jpg

Bygglov- och konstruktionsritningar 

Gäller det nyproduktion och speciellt vid byggnation av bostad vill vi träffa dig för att gå igenom budget, livsstil och tankar kring det nya huset. Är det möjligt vill vi även besöka tomten.
Är det en tillbyggnad du är ute efter kommer vi ut till dig och vid behov måttar vi upp den befintliga byggnaden.
För att kunna ansöka
om bygglov är ritningarna de viktigaste handlingarna.
Vi utför fackmässiga handlingar och hjälper till med ansökan om så önskas.

 

För bygglov tas följande fram

Planritning
Sektions-ritning 
Fasadritning
Marknivåer
Situationsplan


Vi kan även hjälpa till med följande handlingar

Detaljritningar
Uppställnings-ritningar


Övriga ritningar
Det är alltid viktigt att det finns tillräckligt med ritningar för att undvika fallgropar, frågor och oklarheter särskilt vid produktionsskedet. Av förekommen anledning måste det oftast tas fram så kallade bygghandlingar utöver vad som redovisats vid bygglovet. Bygglovet måttsätts, detaljbestäms och kollisions-kontrolleras på en mer noggrann nivå.  Vi tar tillsammans fram så många ritningar som krävs för att hantverkarna skall kunna bygga det specifika projektet. Hur omfattande ritningsunderlag behöver vara beror helt på projektets komplexitet.

Varje ritning måste noteras i text med dem krav som skall följas i produktions-skedet. Detta kallas på fackspråk för teknisk beskrivning. Samtliga inblandade i bygget skall mot den tekniska beskrivningen göra sina kontroller.

Kund, hantverkare, kontrollansvarig (KA), besiktningsmän och kommuner har alla ett gemensamt behov av ritningar. Det är alltid viktigt att kunden, oavsett kunskapsnivå om hur man bygger hus vid avtal är väl införstådd med vad den har beställt. Då är byggritningarna mycket bra att ha att luta sig mot från allas håll.

Väljer ni oss för en totalentreprenad ingår byggritningarna i offerten.

Måttsatta bygghandlingar som används

Uppställningsritningar
Förteckningsritningar
Detaljritningar
Samordningsritningar
Scheman

Har ni redan ritningar på ert projekt? Ni kan då fortsatt ta fram de ritningar som behövs eller så hjälper vi er med det som saknas.

Känns det krångligt? Kontakta oss så berättar vi mer!

 • Vad menas med lösvirkeshus?
  Med lösvirkeshus menas att vi bygger med lösa delar, oftast direkt på tomten med bräda för bräda. Huset kommer inte som legobitar från en fabrik. Fördelen med ett lösvirkeshus är att det möjliggör snabbare och mer flexibel konstruktion. När saker kommer på plats kan du få en annan känsla än du fick att ritningen, här har du under byggets gång chans att påverka slutresultatet.
 • Bygger ni egna hus?
  Vi bygger våra egna hus! Vi skapar välplanerade och funktionella hem utifrån våra kunders visioner. Eftersom vi ritar själva kan vi tillsammans skapa något helt anpassat för dig.
 • Vad kostar det att bygga ett hus?
  Kostnaden för att bygga ett hus kan variera väldigt mycket på grund av flera faktorer; Storlek, design och materialval är de största faktorerna. Genom att gå igenom vilken budget vi ska förhålla oss till kan vi skapa ditt hem utifrån det.
 • Är det billigare att bygga lösvirkeshus?
  Vi har byggt hus till kunder där det varit billigare att bygga i lösvirke än att köpa kataloghus. Förutom budgeten har du flertalet fördelar med att bygga i lösvirke. Du kan forma huset och dess storlek, efter dina behov och tomten potential.
 • Hur lång tid tar det att bygga ett hus?
  Hur lång tid det att bygga ett hus beror på byggmetod, storlek, väderförhållande. Vanligtvis bygger vi en villa på ca 25-30 veckor. Vi har inte långa väntetider som andra husleverantörer.
 • Vem anlitar alla entreprenörer?
  Du behöver inte hantera byggprocessen själv och anlita separata entreprenörer. Genom att anlita oss så sköter vi all kontakt med resterande entreprenörer. Vi använder alltid samma entreprenörer på våra projekt. Då vet vi att slutresultatet blir som vi vill ha det och vi vet vad vi kan utlova till er.
 • Är det möjligt att jag bygger vissa saker själv?
  Absolut! Du kan välja att lämna över det praktiska och juridiska till oss eller ta ansvar och vara med på bygget.
 • Vad behöver ni veta för att rita mitt hus?
  För att rita ett hus till dig vill vi gärna få en uppfattning för vilken hustyp som passar dig och din livsstil. Därför vill vi gärna ses och gå igenom alla önskemål och utifrån det skapa något som är tekniskt sett möjligt att bygga samt uppfyller en eventuell detaljplan.
 • Vad betyder nyckelfärdigt hus?
  När du köper ett nyckelfärdigt hus får du i princip nycklarna till ett färdigt hus som är redo att flyttas in i. Välkommen hem!
bottom of page