top of page
IMG_8117.jpg

Bygglov- & konstruktionsritningar
Gäller det nyproduktion och speciellt vid byggnation av bostad vill vi träffa dig för att gå igenom budget, livsstil och tankar kring det nya huset. Är det möjligt vill vi även besöka tomten.
Är det en tillbyggnad du är ute efter kommer vi ut till dig och vid behov måttar vi upp den befintliga byggnaden.
För att kunna ansöka
om bygglov är ritningarna de viktigaste handlingarna.
Vi utför fackmässiga handlingar och hjälper till med ansökan om så önskas.

 

För bygglov tas följande fram

Planritning
Sektions-ritning 
Fasadritning
Marknivåer
Situationsplan


Vi kan även hjälpa till med följande handlingar

Detaljritningar
Uppställnings-ritningar


Övriga ritningar
Det är alltid viktigt att det finns tillräckligt med ritningar för att undvika fallgropar, frågor och oklarheter särskilt vid produktionsskedet. Av förekommen anledning måste det oftast tas fram så kallade bygghandlingar utöver vad som redovisats vid bygglovet. Bygglovet måttsätts, detaljbestäms och kollisions-kontrolleras på en mer noggrann nivå.  Vi tar tillsammans fram så många ritningar som krävs för att hantverkarna skall kunna bygga det specifika projektet. Hur omfattande ritningsunderlag behöver vara beror helt på projektets komplexitet.

Varje ritning måste noteras i text med dem krav som skall följas i produktions-skedet. Detta kallas på fackspråk för teknisk beskrivning. Samtliga inblandade i bygget skall mot den tekniska beskrivningen göra sina kontroller.

Kund, hantverkare, kontrollansvarig (KA), besiktningsmän och kommuner har alla ett gemensamt behov av ritningar. Det är alltid viktigt att kunden, oavsett kunskapsnivå om hur man bygger hus vid avtal är väl införstådd med vad den har beställt. Då är byggritningarna mycket bra att ha att luta sig mot från allas håll.

Väljer ni oss för en totalentreprenad ingår byggritningarna i offerten.

Måttsatta bygghandlingar som används

Uppställningsritningar
Förteckningsritningar
Detaljritningar
Samordningsritningar
Scheman

Har ni redan ritningar på ert projekt? Ni kan då fortsatt ta fram de ritningar som behövs eller så hjälper vi er med det som saknas.

Känns det krångligt? Kontakta oss så berättar vi mer!

bottom of page