top of page
bygga hus olandsbyggarna.jpg

Mycket hus för pengarna

Nyckelfärdigt hus genom totalentreprenad gör bygget bekvämt och tryggt.
Du lämnar över det praktiska och juridiska helhetsansvaret till oss.
Föredrar du att ta ansvar och vara en del av bygget är det delad entreprenad som gäller. 

Första möte
När du kontaktar oss behöver du inte ha någonting bestämt. Vi tar ett första möte helt förutsättningslöst över en kopp kaffe där vi lär känna varandra. Vi vill att du ska känna dig trygg med oss! Vi vägleder dig för att du ska veta vad du bör tänka på samt för att vi ska få känsla för vilken hustyp som passar dig.


Vi skapar ett välplanerat och funktionellt hem utifrån dina visioner och vår erfarenhet.
Att hitta en hustyp som uppfyller alla ens krav är inte lätt. Huset ska passa in på tomten och huset utformning ska passa med väderstrecken. Rätt antal och storlek på diverse rum. Förvaring såsom förråd för säsongsbaserade och dagliga saker. Tillgängligheter till trädgård och garage. Allt ska skräddarsys och du har nu möjlighet att påverka varenda detalj!
Våra skisser och idéer digitaliseras via CAD-program för att på bästa vis visualisera dina tankar och visioner.
Du kommer att få en känsla av hur huset kommer att se ut när det är färdigt.

Vi ser till att dina visioner stämmer mot gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det är alltid skönt att veta att huset är helt färdigtprojekterat när bygglovet ansöks. Funktionskrav och idéer säkerställs för att visionen ska vara byggbar och möjlig att göra om till bygghandlingar. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri offert

Du kan välja hur delaktig du vill vara i byggprocessen. Vill du själv utföra vissa arbetsmoment eller föredrar du en totalentreprenad för att få det enkelt och bekvämt?

Vi tar fram en kostnadsfri offert efter hur din budget och dina önskemål ser ut.


Bygglovsansökan
Vi ritar efter varje kunds önskemål vilket gör att varje bygglov är unikt. Vi hjälper dig även med bygglovsansökan!
När kommunen har beviljat bygglov och lämnat startbesked kan själva byggproduktionen börja. Bygget ska följa de ritningar och anvisningar som getts i bygglovet och projekteringen. 

Under byggtiden 

Att föreställa sig alla rum och dess val är inte lätt, vi bokar alltid in platsbesök när innerväggar kommer upp. 
Du får genomgång med både elektriker och målare och därmed ytterligare en chans att kunna påverka slutgiltig utformning. Självklart är du välkommen att boka in fler platsbesök under byggtiden. 

Slutsamråd och slutbesiktning

När bygget är genomfört måste kommunen ge ett slutbesked. Kommunen tillsammans med kontrollansvarig och oss byggare stämmer av alla handlingar för att säkerställa att villkoren i startbeskedet är uppfyllda. 
När kommunen har gett ett slutbesked är det ett godkännande att huset får tas i bruk. 
Innan inflyttning är det dags för slutbesiktning. Slutbesiktningen av huset utförs av en certifierad besiktningsman och du får vara med. Denna besiktning utförs för att du som kund ska veta att du får det som står i entreprenad-kontraktet och att arbetet är utfört på ett fackmässigt sätt.

IMG_0852.jpg

Går du i tankarna för att bygga hus? Hör av dig till oss så hjälper vi dig komma vidare

bottom of page