top of page
IMG_8137.jpg

Tillbyggnad
En tillbyggnad är en utvidgning av en befintlig byggnad, vanligtvis för att skapa mer utrymme eller funktionalitet. En tillbyggnad kan vara en extra våning, ett nytt rum, en veranda eller en utökad entré osv. En tillbyggnad är ett utmärkt sätt att förbättra ditt hem utan att behöva flytta.
En viktig fak
tor att tänka på är budgeten. En tillbyggnad kan vara en stor investering så se till att ha en realistisk budget.

Att hålla koll på vad som är tekniskt möjligt i förhållande till sin vision och plånbok är inte lätt. Vi hjälper dig planera och genomföra projektet på ett effektivt sätt. Om du någonsin bestämmer dig för att sälja ditt hem, kan en tillbyggnad också öka värdet på fastigheten.
 

Behövs bygglov för en tillbyggnad?
Beroende på var du bor och vad för tillbyggnad du vill bygga kan bygglov krävas. Exempelvis kan en villa i stadskärnan ha striktare regler än en lantlig fastighet. Regler för bygglov kan variera mellan olika kommuner. Kommunens bestämmelser kan reglera allt från höjden på tillbyggnaden, hur stor tillbyggnad du får göra. Det vill säga hur mycket av tomten tillbyggnaden får täcka samt hur nära grannar och gata du får komma.
 


Boka in oss för ett platsbesök så går vi igenom förutsättningarna för området och de funktioner du söker och tittar på. 

Kontakta oss så berättar vi mer om tillbyggnader

Behöver du bygglov?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig ta fram ritningar och fylla i bygglovsansökan

Vi kan även det tekniska

Är du osäker om det går att öppna ytterväggen eller flytta en innervägg? Läs mer om våra konsulttjänster

bottom of page