top of page
IMG_8015_edited.jpg

Kontrollansvarig enligt plan- & bygglagen

Byggnadsnämnden i din kommun kan efterfråga en kontrollansvarig. Detta gäller oftast vid nybyggnad av bostadshus, byggprojekt som innehåller kök- eller våtutrymme eller om bygget överskrider 50 kvadratmeter. 
Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. En kontrollplan är ofta utformad som en slags checklista. Checklistan visar vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. 

 

Bra att veta:
En tillförordnad KA är certifierad för uppgiften och bör kunna svara på entreprenad juridiska frågor.
En KA ska dock vara helt oberoende i förhållande till avtalet mellan byggherre och entreprenörer.


Att som sakkunnig kunna hänvisa till och korrekt tolka tekniska beskrivningar, författningssamlingar, AMA, ritningar och annan konstruktions-dokumentation ingår i en KA:s normala arbetsuppgifter.
 

Är du i behov av en KA eller har funderingar kring det? Kontakta oss så berättar vi mer!

bottom of page