top of page
IMG_8226-Beskuren.jpg

Tekniska beräkningar & verifiering

Vid ombyggnationer, rotarbeten och håltagning i exempelvis fasader och bärande väggar krävs ofta ingenjörsmässiga beräkningar av olika slag.
Beräkningar kan vara för att t.ex. verifiera hållfasthet och nedböjningar.
Även byggfysikaliskt kan det krävas beräkningar. Dessa kan vara på U-värden i konstruktion, värmeflöden, daggpunkter, frysrisker mm.

 

Vi är vana att kommunicera med nämnder och myndigheter.
Behöver du hjälp med formalian kan vi bistå med detta.


Teknisk dokumentation i form av text kan ofta behöva framställas för att mer exakt svara på frågor om vad som förväntas vid upphandling av varor och tjänster.

Vi är oberoende part om du önskar och hjälper er med detta.

Vill du se över möjligheten att komma vidare i byggtankarna? Kontakta oss!

bottom of page