top of page
Tak Olandsbyggarna 2.jpg

Takomläggning

Ett hustak byts sällan ut då det har en lång livslängd om det gjorts rätt. Material, utformning och noggrannhet är viktiga egenskaper när man lägger tak för att det ska skydda huset på bästa sätt. Vi kommer till dig och tar fram den bästa lösningen för just din byggnad.

Kontakta oss för att boka in ett gratis hembesök

Vi använder alltid godkända byggnadsställningar!

bottom of page