top of page
Tak Olandsbyggarna 2.jpg

Takomläggning
Det är viktigt att regelbundet inspektera taket på ditt hem och göra reparationer vid behov. För att bestämma om det är dags att byta taket på ditt hem bör du leta du tecken på åldrande eller röta. Det kan bland annat inkludera bucklor, sprickor, förlorade eller försvagade takpannor eller vattenfläckar på taket eller innerväggarna.
 

Att byta tak kan vara en stor investering för ditt hem, men det kan också vara en nödvändighet för att skydda ditt hem från väder och vind. Takomläggning kan också förbättra energieffektiviteten i ditt hem och öka dess värde.

Visste du att om inget annat har kontrakterats så är du som beställer arbetet som kallas byggherre. Det är byggherrens uppgift att se till att byggprojektet uppfyller de nödvändiga kraven, inklusive säkerheten. Vi bygger alltid med godkända byggnadsställningar!

Behövs bygglov för en takomläggning?
Generellt sett krävs inget bygglov om du byter till samma typ av material och färg för att behålla samma utseende. Om du däremot vill byta till ett annat material eller utseende på taket kan du behöva ansöka om bygglov. Är du osäker kan du alltid ringa till din kommun för att få information. De kan ge råd om vilka regler som gäller för ditt område och om vilka tillstånd som krävs.  

 

Genom att ta hand om ditt tak kan du skydda ditt hem och därmed sparar du pengar på lång sikt. Boka in oss på ett hembesök så kommer vi och inspekterar taket och ger en kostnadsfri offert.

Kontakta oss för att boka in ett gratis hembesök

Vi använder alltid godkända byggnadsställningar!

bottom of page